Nieuwe versie

  Overzicht aanpassingen   Versie 1.16.24.0 (21-06-2016)

  • - Bug opgelost betreffende mestbakvulling TAB toets en http 500 error

   Versie 1.16.16.0 (21-04-2016)

  • - Bug opgelost i.v.m. 12 en 24 uurs klok
  • - Probleem in mestbakvulling en INT waarde opgelost
  • - UO onvolledigheid check
  • - HTTPS implementatie voor het domein greenlinqdata.nl

  Versie 1.15.51.0 (02-02-2016)

  • - Scheduler en greenlinqservice
  • - Webservice t.b.v. Biologische middelen
  • - Eindtijd gewasbeschermingstoepassing verplicht
  • - Nieuwe velden toevoegen aan verbruiksrapport gbm
  • - Vinkje en tekstveld toevoegen in UO-nummer
  • - Teelten uitsluiten van toelatingscontroles en tankmix
  • - Bug opgelost bij verbruik van een gewasbeschermingsmiddel met gewastoelating
  • - Controle van werking rapporten nav wijziging toelatingsnummer
  • - Bug opgelost bij kopieren teelt en foutmelding op de oppervlakte
  • - kleur rode tegel voorraad gewasbescherming wijzigen in oranje 

   Versie 1.15.36.2 (08-09-2015) 

  • - Toelating GBM middelen per gewas
  • - Uitbreiding inzage telersvereniging
  • - Koppeling toeleveranciers nieuwe beheerschermen en aanpassingen
  • - Controle op datum bij verbruik van meststof en gewasbescherming
  • - Volgorde van regels mestbakvulling overnemen en aan kunnen passen
  • - Volledigheidscontrole en melding UO - Emissie
  • - Hanteren opgebruiktermijn en expiratiedatum in GQMilieuRapport
  • - Berekenen UO-teeltplanregels
  • - bug opgelost Foutmelding bij kopiëren teelt
  • - Gebruik punt en komma bij nieuwe balansregel meststoffen  

  Versie 1.15.6.1 (10-02-2015)

  • - Functionaliteit voor kopieren van mestbakregistraties toegevoegd
  • - Verbeteringen bij het opvragen van verbruiks- en voorraadrapporten
  • - Kleine aanpassingen in de schermen waarin informatie wordt getoond van      artikelen die door de toeleverancier zijn doorgestuurd naar het programma
  • - Registratie ingezette biologie toegevoegd
  • - Bug bij toevoegen van nieuwe regels in de verbruiksregistratieschermen opgelost