Disclaimer

  Disclaimer

  De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten c.q. omissies in voorkomen. GreenlinQdata wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

  GreenlinQdata aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoegenaamd dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van (informatie uit) de website.

  Voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geldt:

  • - Lees voor gebruik altijd het etiket op de verpakking
  • - Toelatingen kunnen snel veranderen. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier of raadpleeg www.ctgb.nl
  • - Voor informatie over de w-nummers kunt u ook terecht op www.ctgb.nl