Tips en actualiteiten

  Actualiteiten gQMilieuRapport

  Bekijk hier alle verzonden actualiteiten emails over gQMilieuRapport.
      - 16 april 2014 INTERNET - rapportage UO
      - 16 april 2014 INTERNET - rapportage UO - bijlage
      - 7 maart 2014 - opvragen en controleren milieurapport
      - 17 december 2013 - ALGEMEEN
      - 04 november 2013 INTERNET
      - 04 november 2013 PAPIER
      - 12 juli 2013 INTERNET
      - 12 juli 2013 PAPIER


  Tips van de Servicedesk

  1. Expiratiedatums Gewasbeschermingsmiddelen
   Klik bij een bepaald middel op 'Meer details' en daarna op het N-nummer van de toelatingscode. U springt nu direct naar de site van het CTGB en het juiste middel waar u de gegevens kunt nagaan.

  2. Elektriciteit in en verkoop
   Let op dat de deze niet verwisselt. Het type 'Elektriciteit' is inkoop en Elektriciteit Verkoop spreekt voor zich.
   Op dit moment wordt op energiestromen binnen het bedrijf niet geregistreer. Allen wat er binnen komt en weer uitgaat.

  3. Emissie volledig
   Kies tabblad UO - Emissie. Het driehoekje Informatie tonen laat zien wat er e.v.t. nog aan gegevens ontbreekt. Vul deze verder in.

  4. Historische teelten
   Met het vinkje 'Alle teelten tonen' verbergt u teelten van voorgaande jaren. Zo houdt u overzicht.

  5. Zoeken in schermen
   Een scherm is wat u nu op uw scherm ziet.
   Met de toetscombinatie CTRL+F kunt u hierin zoeken of alles markeren.

  6. Printen van schermen
   U kunt rapporten opvragen als PDF bestand en printen of Opslaan. U kunt ook in uw browser de toetscombinatie CTRL+P gebruiken om het scherm af te drukken op uw printer.

  7. Spuitopdracht voor Tesco
   Kies tabblad Gewasbescherming - Geregistreerde gegevens inzien - zoek op middel en klik op het blauwe downloadicoontje

  8. Milieu Rapport opvragen
   Kies het tabblad UO - Jaargegevens & Milieurapport en klik op het blauwe download icoontje in de kolom MR

  9. Middel zoeken
   Kies Geregistreerde Gegevens inzien

  10. Mestbak kopiëren
   U kunt een al gergistreerde mestbak makkelijk vna datum naar datum kopiëren, ook tussen teelten onderling.

  11. GLN-nummer
   Het GLN nummer wordt op de verbruiksrapporten geplaatst. Het verbruiksrapport kunt u gebruiken als de afnemer van uw product inzage wil hebben in de gewasbeschermingsmiddelen die u heeft gebruikt in de teelt.

  12. Negatieve voorraad
   In het programma worden negatieve voorraden toegestaan.
   U dient dit o.a. in het kader van GlobalG.A.P. wel te bij te werken.

  13. Tankmixen
   Indien u regelmatig verschillende middelen gebruikt, eventueel in verschillende combinaties, dan kunt u deze middelen allemaal in één tankmix plaatsen met hoeveelheid = 0
   Vervolgens vult u het verbruik in via de tankmix. U hoeft dan eenmaal de algemene gegevens in te vullen. Aandachtspunten bij de tankmixen:
   • U maakt de tankmixen aan via het blauwe tabblad “Tankmixen”.
   • U geeft de tankmix een herkenbare naam
   • U registreert de verbruiken via het onderste item in het rechter lijst naast de kast.

  14. Beginvoorraad
   In het programma worden negatieve voorraden toegestaan.Begin jaarlijks met het invullen van de balans. Dit is de beginvoorraad waar u meestal op 1-1-20xx mee start.

  15. N-nummer
   Bij gewasbeschermingsmiddelen met een toelating staat het N-nummer achter het middel.

  16. Tegelkleur
   Een oranje/rode gekleurde tegel bevat een middel dat niet meer is toegelaten. U mag dit middel dus niet meer op voorraad hebben.
   Zet de voorraad op 0 door de restanten af te boeken via “afvoeren”.

  17. Mestbakvulling
   U maakt zelf uw eigen mestbakvullingen aan. Klik hiervoor op het menu-item mestbakvullingen
   Het onderdeel mestbakvullingen werkt identiek als de tankmixen bij gewasbescherming.
   U kunt de volgorde van de meststoffen in de lijst veranderen met behulp van de pijltjes voor de lijst.

  18. Energie
   Verbruik registreren kan op twee manieren:
   - per kubieke meter met alle perioden in één scherm
   - per periode met alle energiemeters in één scherm

  19. Milieu Jaargegevens
   Vul als eerste onderdeel de jaargegevens in. Deze zijn nodig om daarna de   juiste gegevens in te kunnen vullen.
   Indien u meerdere locaties heeft die bij hetzelfde UO-nummer horen, dan dient u aan te geven welke adresgegevens u als vestigingsadres door wilt geven aan UO.

  20. Standaard gegevens
   Vul bij "Mijn gegevens - Teelten" altijd de Standaardtoepasser en Eindverantwoordelijke in. Dit scheelt bij de registraties flink wat typewerk of muisbewegingen. Doordat u dit invult wordt ook de geleverde biologie soorgesluisd naar de Verbruiken in uw programma.

   

  begrippenlijst bij het aanmaken van een nieuwe teelt.

  Onderdeel

  *

  Toelichting

  Algemeen

   

   

  Teeltnaam

  *

  Kies een herkenbare teeltnaam: deze komt namelijk terug bij de registraties.

    Tip !:
  Zorg dat er een jaartal in de naam staat en:

  - indien u meerdere locaties heeft een verwijzing naar de locatie   en/of
  - indien u meerdere gewassen teelt de naam van het gewas

  Voorbeeld: 2016 Tomaat Hoofdweg

  Oppervlakte

  *

  Oppervlakte van de teelt

  Locatie

  *

  Locatie van de teelt

  Ik geef inzage aan

  -

  Alleen van toepassing als uw registraties ingezien mogen worden door de telersvereniging en er met deze telersvereniging afspraken hierover zijn gemaakt met GreenlinqData.

  Telersnummer

  -

  Dit nummer wordt op de verbruiksoverzichten geplaatst

  Gewasgroep

  *

  Hoofdgewas

  Gewas

  *

  Type gewas

  Teeltwijze

  *

  Grond of substraat. Dit is van belang voor de rapportage aan UO

  Uk standard

   

  Indien de module UK-standard (Tesco) is gekoppeld, dan kunt u hier aangeven of u bij deze teelt de gewasbeschermingsmiddelenregistratie volgens de UK-standard wilt doen.

  Zaaidatum

   

  Optioneel, bij bepaalde afzetorganisatie verplicht

  Plantdatum

   

  Optioneel, bij bepaalde afzetorganisatie verplicht

  Datum eerste oogst

   

  Optioneel, bij bepaalde afzetorganisatie verplicht

  Begindatum teelt

  *

  Vul hier de feitelijk startdatum in. Dit is inclusief het klaarmaken van de kas.

  Hiervan wordt het UO-teeltplan afgeleid.

  Einddatum teelt

  *

  Vul hier de vermoedelijke einddatum van de teelt in. Dit is inclusief het opruimen van de teelt..

  Hiervan wordt het UO-teeltplan afgeleid.

  Medewerkers

   

  Standaard toepasser

  Meststoffen

   

  Standaard toepasser voor meststoffen. Deze kan bij de registratie van een toepassing altijd overschreven worden.

  Gewasbescherming        

   

  Idem voor gewasbescherming.

  Medewerkers

   

  Eindverantwoordelijke

  Meststoffen

   

  Standaard eindverantwoordelijk voor meststoffen. Deze kan bij de registratie van een toepassing altijd overschreven worden.

  Gewasbescherming        

   

  Idem voor gewasbescherming.

  * minimaal verplichte velden